VVJ

Samenstelling van de raad van bestuur


Voorzitter


Charles-Albert VAN OLDENEEL

Vice-Voorzitster


Kelly SCHAMPHELAERE

Penningsmeester


Philippe DE THYSEBAERT

Bestuurders


Isabelle DASTOT

Gregory VAN GOSSUM

VVJ : Statuten


VERENIGING DER VERZEKERINGSJURISTEN, AFGEKORT : VVJ VZW
SQUARE DE MEEUS 29 1000 BRUSSEL
881.371.395
OPRICHTING
2006-05-26 / 0088851

Lijst van de opeenvolgende voorzitters sedert de oprichting


1951 – 1956 : Robert ANDRE
1956 – 1958 : Octave MALEVEZ
1958 – 1960 : Freddy SAUWEN
1960 – 1962 : Victor HEUSERS
1962 – 1964 : Jean KAHN-GOSSE
1964 – 1966 : Vasco DE BARBOSA
1966 – 1968 : Lionel DE MULDER
1968 – 1970 : Jean SALMON
1970 – 1972 : Jean ERNAULT
1972 – 1974 : André DE MAUBEUGE
1974 – 1976 : Henri VAN DUYNEN
1976 – 1978 : Emile CEUX
1978 – 1980 : Georges HUPIN
1980 – 1982 : Claude MASSON
1982 – 1984 : Jacques FRANSMAN
1984 – 1986 : Jacques BAETENS
1986 – 1988 : Hubert CLAASSENS
1988 – 1990 : Bob SARTON
1990 – 1992 : Bernard STIERNON
1992 – 1994 : Alain PIRE
1994 – 1995 : Michèle NAHUM-HASQUIN
1995 – 1997 : Jean ROGGE
1997 – 1999 : Nadine DENOEL
1999 – 2001 : Patrick VAN DE SYPE
2001 – 2003 : Philippe DE THYSEBAERT
2003 – 2005 : Eveline VAN DEN HOUT
2005 – 2007 : Philippe FONTAINE
2007 – 2009 : Serge JACOBS
2009 – 2012 : Charles-Albert VAN OLDENEEL
2012 – 2018 : Kelly SCHAMPHELAERE