Privacyclausule

Privacyclausule


“De persoonlijke gegevens die verzameld worden via deze website worden door de Vereniging van Verzekeringsjuristen (vzw VVJ) verwerkt voor administratieve doeleinden en voor de organisatie van haar werkzaamheden.

Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 kunt u kennis krijgen van deze gegevens en ze zo nodig laten verbeteren.

De Vereniging van Verzekeringsjuristen behoudt zich alle eigendomsrechten voor op haar website en op alle elementen waaruit de site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft de teksten, illustraties, logo’s, lay-out en informaticaprogramma’s”.