Activiteiten


Vandaag worden juristen geconfronteerd met moeilijkheden die inherent zijn aan onze maatschappij:

  • materies worden alsmaar complexer en talrijker;
  • in het algemeen ondergaat het recht steeds fundamentelere en frequentere substantiële ontwikkelingen;
  • ons beroepsleven raast voort met een duizelingwekkende snelheid terwijl tijd steeds kostbaarder wordt, onder andere wat betreft opleiding, bijscholing en documentatie.

In een dergelijke context wil de Vereniging voor Verzekeringsjuristen (VVJ) een plaats van ontmoeting, opleiding, informatie en wetenschappelijke reflectie zijn.

Naast lunchcauserieën over actuele thema’s, organiseert de VVJ eveneens debatvergaderingen in samenwerking met de universiteiten.

De VVJ koppelt het nuttige aan het aangename. Conferenties vinden overdag plaats, tijdens een lunch en in een omgeving waar menselijke en wetenschappelijke relaties centraal staan. Er heerst altijd een gezellige sfeer. Deze activiteiten geven de mogelijkheid aan de leden om:

  • hun juridische kennis in voor de verzekeringssector belangrijke onderwerpen uit te breiden;
  • meningen en ervaringen uit te wisselen;
  • nieuwe contacten te leggen door kennis te maken met andere verzekeringsjuristen.

U wenst het programma van onze volgende conferenties kennen ? Klik hier.