Rome II : een nieuwe Europese verordening inzake het toepasselijke recht op niet-contractuele verbintenissen de gevolgen ervan voor de verzekeringssector


Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Informatie

Datum:
18 december 2008

Rome II : een nieuwe Europese verordening inzake het toepasselijke recht op niet-contractuele verbintenissen de gevolgen ervan voor de verzekeringssector

Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.

Op 11 januari 2009 treedt de zogenaamde Rome II-verordening in werking betreffende het toepasselijke recht op niet-contractuele verbintenissen. Onder andere voor wat betreft verkeersongevallen (en op dat vlak dubbelzinnig gelet op de huidige Conventie van Den Haag), verstoringen van het leefmilieu en de productenaansprakelijkheid, vormt die nieuwe Europese tekst een coherent geheel met de huidige Brussel I-verordening die de internationale bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken vastlegt en met de komende Rome-I verordening inzake het toepasselijke recht op contractuele verbintenissen.

Voordracht in het Frans

Spreker : Stéphanie Francq – Professor bij de Université Catholique de Louvain

donderdag 18 december 2008


U moet lid zijn om toegang tot het verslag te krijgen